تجهیزات مانیتورینگ از راه دور،سنسورهای مبتنی بر شبکه
کنترل دسترسی و راه حل های امنیتی

  • صفحه اصلی
  • نرم افزار
  • نرم افزار مانیتورینگ و هشدار

نرم افزار مانیتورینگ و هشدار

جدول مقایسه امکانات نرم افزارهای مانیتورینگ و پرتال آنلاین HW Group.

 

  HWg-PDMS HWg-Trigger SensDesk.com
  HWg-pdms screen-s HWg-Trigger main s sensdeskscreen-s
لایسنس 3 سنسور رایگان 30 روز آزمایشی رایگان
سرویس آنلاین n n y
تحت ویندوز y y n
نمایش نقشه پس زمینه n n y
نمایش نمودار y n y
خروجی اکسل y n n
ایمیل هشدار n y y
sms هشدار n y n
sms هشدار تحت شبکه n y y
کنترل خروجی رله n y  n
محصولات پشتیبانی شده
HWg-STE y n n
HWg-STE plus y n y
Poseidon2 family y y y
Damocles family y y n
HWg-PWR 3/12/25 y y y
HWg-WLD y y y
Ares 12/14 n n y